Nord-Trøndelags største HMS
og bedriftshelsetjeneste


Engasjert medspiller
for et friskere
arbeidsliv

Innherred HMS bistår din bedrift innenfor områdene helse, miljø og sikkerhet.
IHMS leverer tjenester i Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer, Verran, Namdalseid, Namsos, Indre Namdal og Ytre Namdal.

Helsefremming

Fokus på det som fremmer helse, engasjement, mestring og verdiskapning.

Yrkeshygiene

Bistand med å risikovurdere og måle ulike faktorer innen arbeidsmiljø. 

Lederstøtte

Veiledning, coaching og rådgiving til ledere og ledergrupper.

Sykefravær og nærvær

Gode løsninger ligger i god oppfølging og god kulturbygging i et helsefremmende perspektiv.