Våre tjenester

Vi er Nord-Trøndelags største samlede fagmiljø på systematisk HMS-arbeid


IHMS har spisskompetanse innen arbeidsmiljø og arbeidshelse, og lang erfaring. Vi er oppdatert på forskning og erfaring som dokumenterer smarte løsninger og nye måter å jobbe på. Vi skreddersyr vår bistand etter kundens behov og er en betydelig aktør for erfaringsoverføring mellom virksomheter som lykkes.

IHMS bistår med kartlegging og risikovurdering, rådgivning og opplæring innen fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø, samt psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. 

Krav i lov og forskrifter fokuserer mest på et risikoperspektiv og forebygging av risiko, dette er viktig arbeid og viktig fokus. I tillegg til dette fokuset vil IHMS  bidra med et helsefremmende perspektiv. Helsefremmende perspektiv skiller seg fra og utfyller et forebyggende perspektiv på flere måter. Her rettes oppmerksomheten mer mot å utvikle og styrke medarbeideres iboende ressurser med hensikt å skape tilstander som; engasjement, arbeidsglede og motivasjon. Forskning viser at slike tilstander henger sammen med, og styrker helse. Å lykkes med et helsefremmende fokus skaper en vinn- vinn situasjon for virksomheten og for den enkelte medarbeider.