Tjenester

Vi leverer et bredt spekter av tjenester knyttet til HMS og HR arbeid.

Vi tror på et grunnleggende helsefremmende fokus i tilnærming til et helhetlig og systematisk HMS-arbeid.

Vi tror på helhetlige løsninger, ofte tverrfaglig fundert da det gir best resultat på lang sikt.

Vi tror på en kunnskapsbasert faglig tilnærming og søker å være et bindeledd mellom kunnskap fra forskning og et praktisk orientert arbeidsliv i hverdagen.

Vi har lang erfaring og er kunnskapsrik, engasjert og positiv medspiller i ditt arbeid for et friskere arbeidsliv.

 

Vi skreddersyr tjenester, kurs eller fagtema du ønsker for små eller større samlinger.