Fysisk aktivitet og mental trening

Medarbeidere som har god fysisk og mental helse har også økt overskudd og arbeidskapasitet.

Vi bistår med å fremme fysisk aktivitet og mental trening:

  • Opplæring og veiledning
  • Bidra til bevisstgjøring og motivasjon
  • Treningsveiledning både fysisk og mentalt, på individ og gruppenivå
  • Testing av kondisjon og styrke
  • Avspenningsøvelser og kroppsmeditasjon
  • Kontoryoga
  • Oppmerksomhetstrening

Vi skreddersyr et treningsopplegg som passer for dine ansatte og din virksomhet.