Referanser for Innherred HMS

La våre referanser og kundeuttalelser bidra til at du kontakter ossNord-Trøndelag Elektrisitetsverk   Inger Beate Følstad    Fagsjef HMS      74150200 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Roar Veiseth

 

Administrasjonsdirektør

 

74168000

Inderøy kommune

Jon Olav Heggli

Pers.- og org.rådgiver

      

74124200

Sarens Norway AS   Anita Steinkjer   QEHS Manager     74046580

Steinkjer videregående skole

 

Kåre Prestmo

 

Administrasjonsleder

 

74121700

Duun Industrier AS

 

John Erik Duun

 

Daglig leder

 

74015900

Røra fabrikker

Olav Gjeset

Daglig leder

 

74154350

Steinkjer Kornsilo

Sveinung Flægstad

Daglig leder

 

74126560

Sagt om oss


«En fin blanding mellom teori og praksis. Det var veldig nyttig å dele erfaringer med andre ledere.»

«Svært nyttig kurs.  Det har vært dyktige og engasjerte kursholdere. Jeg er blitt inspirert til å jobbe videre og utvikle meg som leder.»

«Som leder mente jeg vi var god på dialogen og hva som kunne tilrettelegges selv, og trodde ikke vi ville ha nytte av hjelp i dialogmøter.  Nå ser jeg at vi gjennom gode spørsmål og innspill fra IHMS fikk ny innsikt som bidrog til løsninger vi ikke hadde tenkt på.  Vi kommer til å bruke BHT mye oftere og tidligere etter dette.»

«Det er mange saker jeg skal håndtere som jeg ikke kan diskutere internt.  Da er det nyttig med noen som har erfaring og taushetsplikt som kan være en ballspiller. Noen ganger er det godt å få bekreftet at en er på riktig veg.»

«Leder i mindre bedrift etter kurset Arbeidsmiljøopplæring for ledere: Jeg var negativ til å gå dette lovpålagte kurset og syntes HMS-arbeidet er noe heft. Kurset har vært praktisk og konkret lagt opp. Jeg ser nå nytten av HMS-arbeidet, og er meget motivert for å ta tak i de utfordringene vi har. Det har og vært meget nyttig å diskutere med andre ledere underveis i kurset. Jeg er særlig godt fornøyd med å ha laget en HMS-plan i løpet av kurset, det er bare å reise hjem å gjennomføre punktene.»