Yrkeshygiene

Kartlegging og rådgiving ved eksponering av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer. Foreta målinger og vurdere mulig helsepåvirkning samt utarbeide forslag til tiltak for å redusere risiko for helseskade.

 • Kartlegging/risikovurdering og målinger av:
 • inneklima
 • støv
 • støy
 • vibrasjon
 • kjemikalier
 • stråling
 • biologiske faktorer
 • gasser
 • lys
 • Veiledning ved nybygg/ombygging og endringer i produksjon og utstyr
 • Sikkerhetsdatablad og stoffkartotek (REACH og CLP)
 • Råd og valg og bruk av verneutstyr
 • Informasjon, undervisning og opplæring innen yrkeshygieniske tema


IHMS hjelper virksomheter med å vurdere/måle ulike arbeidsmiljøfaktorer. Risikoen for helseskade blir vurdert, og muligheten for å redusere eksponeringen blir utredet.  I etterkant utarbeides rapport der resultatene blir vurdert opp mot gjeldende normer/grenseverdier med anbefalte tiltak.