Arbeidsmedisin og helsekontroller

Helseovervåking av arbeidstakere gjennom målrettet helsekontroll i henhold til gjeldende forskrifter med fokus på arbeidsmiljø og risiko for arbeidsrelaterte helseplager.

  • Målrettet helseundersøkelse ut fra eksponeringer i arbeidsmiljøet, og krav i forskrift
  • Individuell rådgiving for å forebygge arbeidsrelaterte helseplager og sykdom
  • Henvisning for ytterligere utredning der det er relevant
  • Bistand ved tilrettelegging av arbeidsplassen
  • Yrkesvaksinering etter gjeldende anbefaling fra Folkehelseinstituttet
  • Rapport med forslag til forebyggende tiltak i bedriften, ut fra funn som avdekkes
  • Helseattester, som offshore- og førerkortattester
     

IHMS har tilgang på mobilt utstyr og kan utføre skreddersydde helseundersøkelser på din virksomhet eller på et av våre kontorer.