Sykefravær og nærvær

Gode og helsefremmende arbeidsplasser reduserer sykefravær og øker nærværet.
Tidlig og tett oppfølging av ansatte som er, eller står i fare for å bli sykmeldt, er en suksessfaktor. Vi bistår med mål for sykefravær, og i dialogen mellom leder og ansatt i arbeidet med å finne gode løsninger. 

  • Utarbeidelse av rutiner/prosedyrer med opplæring
  • Lederstøtte
  • Gi råd til ledere og ansatte med utarbeidelse av oppfølgingsplaner
  • Deltagelse på dialogmøter
  • Funksjonsvurdering/arbeidsplassvurdering
  • Individuell rådgiving for å forebygge helseplager og sykdom
  • Bistand med tilrettelegging av arbeidsplassen og hjelpemidler
  • Informasjon om virkemidler fra NAV 

Tett samarbeid med virksomheten, sykmeldende lege og NAV er en forutsetning for at sykmeldte skal komme raskt tilbake i jobb. IHMS hjelper med å finne en god balanse m.h.t. tilrettelegging for den sykmeldte og det som er mulig for virksomheten.