Lederstøtte

Ledelse er spennende, engasjerende, utfordrende og noen ganger krevende. Vi tilbyr å være en nøytral og støttende veileder/coach i lederrollens mange utfordringer og utviklingsmuligheter.

Tema for lederstøtte og veiledning  (som ofte etterspørres):

  • Motivasjon og målstyring
  • Helsefremmende ledelse
  • Bistand i konkrete enkeltsaker
  • Oppfølging og dialog med medarbeidere
  • Utvikle meg selv i lederrollen
  • Hva krever lovverket av min virksomhet?
  • HMS-planlegging