Helsefremmende arbeidsmiljø og helsefremmende ledelse

Et helsefremmende perspektiv fokuserer på styrker og ressurser for å stimulerer til mer vekst av det som fremmer helse, mestring og verdiskapning. I et helsefremmende perspektiv jakter vi på det som bidrar til engasjement og arbeidsglede, økt mestringskapasitet og robusthet.

Vi bistår med kunnskap, veiledning og støtte:

Helsefremmende lederskap

  • Lederskap som motiverer og stimulerer
  • Ledelse som legger til rette for at medarbeidere lykkes

Helsefremmende arbeidsmiljø

  • Kunnskap om hva helsefremming betyr og hva vi kan gjøre
  • Prosessveiledning/temasamlinger og praktisk arbeid med å styrke relasjonelle og kulturelle ressurser for enkeltindividet, gruppa/teamet eller virksomheten skal lykkes

Helsefremmede tilnærming vil også være en del av løsningen når vi strever og har utfordringer

  • Konflikter og samarbeidsproblemer
  • Mestringsproblemer og belastninger - vi veileder og coacher